Dītriha Andreja Lēbera piemiņas kabinets

Mencendorfa nama trešajā stāvā ir piemiņas kabinets pēdējā pirmskara īpašnieka Augusta Mencendorfa mazdēlam vācbaltiešu juristam, politologam un vēsturniekam, Ķīles Universitātes profesoram Dītriham Andrejam Lēberam (1923–2004).

D.A. Lēbers aktīvi atbalstīja Latvijas neatkarības centienus, iesaistījās Latvijas kā tiesiskas valsts izveidošanā, Baltijas valstu sadarbībā un integrācijā Eiropā.

Par savu otro dzīvesvietu viņš uzskatīja 1992. gadā atjaunoto vecvecāku māju – Mencendorfa namu. Ar vislielāko mīlestību D.A. Lēbers atbalstīja muzeju, bija viens no iniciatoriem latviešu-vācbaltu kultūras centra „Domus Rigensis” izveidei, kurš savu mājvietu atrada Mencendorfa namā.

Kā pateicība un piemiņa profesoram muzejā izveidots kabinets, kurā apskatāmas viņa personīgās lietas, kuras uz Latviju atgādājusi Lēberu ģimene.