Alfreda Grāvera mantojums I

"Aiviekstes krastos"

Starpkaru periodā Latvijā fotogrāfu aprindās valdīja rosīga dzīve. Netrūka amata meistaru, amatieru, dažādu kursu un fotogrāfisko pasākumu. Pateicoties viena 20. gadsimta pirmās puses fotogrāfa uzcītībai un skrupulozajam darbam, kā arī viņa ģimenes gādībai, ir saglabājies ievērojams kultūras un vēstures mantojums – Alfreda Grāvera fotogrāfiju kolekcija. Lielākās kolekcijas atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzejā, kur glabājas ap 3200 priekšmetu. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā atrodas apmēram 4200 priekšmeti.  Bez fotogrāfijām un stikla plašu negatīviem, muzejos artodami arī fotogrāfa negatīvu reģistra žurnāli, pierakstu klades un citi dokumenti. Fotogrāfijas muzejā glabājas dekoratīvā sētiņa, kuru Grāvers izmantoja savā salonā. Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā iespējams apskatīt A. Grāvera oriģinālo salonkameru. Daļa materiālu joprojām atrodas pie ģimenes.

Līdzīgi kā citi mazpilsētu un lauku fotogrāfi, Grāvers galvenokārt fotografēja to, kas atradās vistuvāk – cilvēkus, dabu, notikumus, ikdienas dzīvi. Latvijas Fotogrāfijas muzeja komanda ir sagatavojusi virtuālo izstādi trīs daļās, lai iepazīstinātu ar Grāvera dzīvi un mantojumu.

Izstādes pirmā daļa ir veltīta ūdens tematikai. Lubānas atrašanās vieta Aiviekstes krastā pie Liede upes ietekas un Lubānas ezera tuvums ir devis neskaitāmas iespējas notvert mirkļus, kuriem ir vēsturiska nozīme. Grāvera fotogrāfijās mēs varam ieraudzīt plūdus Aiviekstē un to izraisītās sekas, Aiviekstes gultnes padziļināšanas darbus, plostniekus, vienkoču veidošanu, ainavas un vēsturiskas ēkas pastkartēm, lielinieku uzspridzināto Aiviekstes tiltu, tā pārbūvi un daudz ko citu.

Alfreds Kārlis Grāvers

(23.10.1877. – 12.11.1954.)

Grāvers piedzima 1877. gadā Lubānas “Brantos”, Reča Grāvera un Alvīnes Anetes Jansones – Grāveres ģimenē. Viņš bija vecākais no kuplās 8 bērnu ģimenes. Alfreds mācījās Cepurītes pamatskolā un pēc tam Lubānas ministrijas skolā. 1899. gada vasarā Lubānā atļauju iekārtot fotodarbnīcu saņem Jūlijs Čonka. Tiek uzskatīts, ka ar Čonkas palīdzību Grāvers iepazina fotogrāfa arodu. Ap to pašu laiku, Grāvers devās uz Sibīriju, kur strādāja Transsibīrijas dzelzceļa būvē. Pēc paša Grāvera pierakstiem var spriest, ka tur viņš strādājis kā fotogrāfs un daļu no šiem negatīviem pārvedis mājās.

Lubānas centrā Grāvers apmetās 1904. gada marta beigās un tur pavadīja visu savu atlikušo mūžu. 1904. gada septembrī Grāvers saņem atļauju iekārtot fotodarbnīcu Kapsētas ielā 4, Lubānā (mūsdienās – Kalpaka iela 7). Grāvers lielākoties fotografēja Lubānā, Meirānos, Balvos un to apkārtnē (1907. – 1908. gads). Viņa kolekcijā arī atrodami kadri no Kokneses, Pērses ūdenskrituma un Staburaga.

Grāvera namā no 1909. gada 1. augusta sāk darboties grāmatu veikals, bet fotosalons darbojās nama otrajā stāvā. Veikaliņš piedāvāja dažādu literatūru, presi, mācību grāmatas, rakstāmpiederumus, kā arī paša fotogrāfa sagatavotās pastkartes. Arī pats fotogrāfs esot bijis kaislīgs grāmatu lasītājs. Grāvera mazmeita atceras: „Vectēvs lasīja vakaros pasakas. Un, novēlot labu naktsmieru, teica: „Laiks nu man ir gulēt iet, tēvs, slēdz manas acis ciet!” Un tad es vienmēr iedomājos mūsu pagraba milzīgo slēdzeni ar atslēgu, ar kuru man tiek aizslēgtas acis. Ar vectēva palīdzību ātri iemācījos lasīt un mīlestība uz grāmatu man ir saglabājusies visu gadu garumā.”

Nozīmīgs Grāvera kolekcijas devums ir viņa atstātās negatīvu uzskaites grāmatas. Pēc šīm grāmatām ir iespējams atšifrēt cilvēkus un vietas, kur uzņemtas fotogrāfijas. Kā Grāvera mazmeita atsauc atmiņā: “Viņš ir atstājis daudzu gadu burtnīcas un klades ar sīku dienas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Visas fotoplates reģistrētas ar kārtas numuriem. Vairāki tūkstoši. Milzu darbs, kas veikts visa mūža garumā.

            Un vēl – vērots laiks katru dienu. Kāda temperatūra, kāds vējš, nokrišņi? Kad zied ābeles, ceriņi, ievas? Kāds ūdens Aiviekstē, Liedē? Kad dzirdēta pirmā dzeguzīte? Kāds pirmais tauriņš redzēts?”

Fotogrāfijas no Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājuma.

Informācija apkopota no I. Zvirgzdiņa pētījuma, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja un Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra. Paldies par sadarbību!

Izstādi sagatavoja un noformēja Linda Muižniece.

Fotogrāfijas kārtībā, kā izvietotas:

 1. Fotogrāfa Alfreda Grāvera pašportrets. 20. gs. 20. gadi. Stikla plates negatīvs.
 2. Akmeņu izcelšana no Aiviekstes. 20. gs. 20.  – 30. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/156.
 3. Skats uz Nagliņu mājām pie Aiviekstes Lubānā. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/5.
 4. “Kultūrtehniķis” ceļā uz “Cūkas krogu”. 1930. gads. Stikla plates negatīvs. LFM9328/142.
 5. Bagotāja “Spēkonis” kauss. 1926. gada rudens. Stikla plates negatīvs. LFM13483.
 6. Vīri cenšas pārbraukt mašīnu pār applūdušu ceļu. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM14345.
 7. Izbagarētā Aiviekste pie Jaunlubānas. 12. septembris, 1933. gads. Stikla plates negatīvs. LFM13382.
 8. Plūdi pavasarī. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/92.
 9. Plosts ar salmu mājiņu. 20. gs. 20.  – 30. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/163.
 10. Saeimas budžeta komisija brauc uz Klāniem. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM11205.
 11. Vasaras pelde . 4. augusts, 1930. gads. Fotogrāfija. LFM21211.
 12. Mākslinieks pie Aiviekstes. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/85.
 13. Nozāģētais koks, no kura veidos vienkoča laivu. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/105.
 14. Vienkoču laivas cērt brāļi Taukuļi no Grāvera dzimtas sētas kaimiņmājas. 1925. gada jūnijs. Stikla plates negatīvs. LFM9328/106.
 15. Tvaikonis “Kultūrtehniķis” izcelts no ūdens kuģa novietnē. 20. gs. 20.  – 40. gadi. Stikla plates negatīvs. LFM9328/120.
 16. Atvērums no Alfreda Grāvera negatīvu uzskaites žurnāla.
 17. Plūdu postījumi Lubānā. 1926. gada jūnijs. Stikla plates negatīvs. LFM13464.
 18. Plūdi Lubānā pie Aiviekstes tilta. 12. janvāris, 1911. gads. Stikla plates negatīvs. LFM9328/263.
 19. Ūdenslīdējs Lubānas ezera regulēšanas laikā. Ziema. No 1926.  – 1935. gadam. Stikla plates negatīvs. LFM21083.
 20. “Uz Lubānu”. Tvaikonis ceļā. 1926. gada rudens. Stikla plates negatīvs. LFM13484.