Muzeja darba laiks svētkos

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena
Pāri siliem, pāri mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.

 

Novēlam visiem priecīgu līgošanu un labas brīvdienas!

Izmaiņas muzeja darba laikā Līgo/Jāņu svētku laikā:

21.06.         10.00 – 17.00
22.06.        SLĒGTS / CLOSED
23.06.        SLĒGTS / CLOSED
24.06.        SLĒGTS / CLOSED
25.06.        12.00 – 19.00

Foto: Alfrēds Grāvers

Laiks: 1920. – 1930. gadi

Alfrēds Kārlis Grāvers (1877-1954) – dzimis 1877. gada 23. oktobrī Lubānas “Brantos”. A. Grāvers mācījies Cepurītes pagastskolā, tad Lubānas ministrijas skolā. Fotogrāfa darbība ir sākusies 1904. gadā, kad Grāvers strādājis Transsibīrijas dzelzceļa būvēšanā un laikrakstā “Vidzemes Guberņas Ziņotājs” publicētā atļauja fotogrāfam savā namā iekārtot fotodarbnīcu, kas darbojās turpmāko pusgadsimtu. Grāvers fotografēja Lubānā, Balvos, Šķilbēnos, Kokorevā un citur. 1907. gada 22. jūlijā salaulājas ar Līzi Emīliju Arndti.

Savukārt 1909.gadā fotogrāfs savā māja atvēra grāmatu veikalu, un otrajā stāvā nodarbojās ar fotografēšanu savā fotosalonā. Fotogrāfa pastkartes ņemtas par pamatu vairāk paskartēm, kurās attēlotas Lubānas ainavas un ēkas.

Fotogrāfu lielākasi darbs gaidīja kristīšanu laikā, kad uzņemti vairāki desmiti foto vienā reizē. Tomēr tika fotografēts arī kāzās, bērēs kā arī pavasaros apciemotas skolas un veidoti skolēnu grupu foto vai fotografēti audzēkņi skolēnu apliecībām. Protams, izdarīti dažādi portretuzņēmumi, kad cilvēks (viens vai grupā ar ģimeni, draugiem) pats izvēlējies doties pie fotogrāfa. Samērā regulāri uzņemti teātra izrāžu dalībnieki, starp kuriem bija arī aktīva aktrise – viņa sieva Līze Grāvere. Savukārt maz Grāvers fotografējis cilvēkus darba procesos (izņēmums – Lubānas ezera regulēšana un vienkoča laivas gatavošana).

Grāvers fotografējis arī ainavas, Lubānas un apkārtnes skatus. Nozīmīgs ir viņa veikums biežo Lubānas ezera plūdu fiksēšanā, varam izsekot arī Lubānas pakāpeniskai apbūvei, Aiviekstes tilta pārbūvēm.