Latvijas Fotogrāfijas muzejs pārceļas uz pagaidu mājvietu

Saistībā ar pārcelšanās procesu, šobrīd Latvijas Fotogrāfijas muzejā aktīvi notiek dažādi praktiskie darbi, lai jau ar šī gada 1. jūniju uzsāktu darbu Kronvalda bulvārī 4. 

Liela daļa no veicamajiem darbiem saistīta ar muzeja krājuma, kas sastāv no vairāk nekā 67 000 priekšmetiem, sagatavošanu drošam ceļam. Tāpat speciālistiem jānodrošina no citām institūcijām un privātpersonām deponēto priekšmetu atgriešana īpašniekiem, noliktavā esošo materiālu šķirošana, jauno krātuvju plānošana, iekārtošana un citi atbildīgi darbi. Pateicoties Kultūras ministrijas piešķirtajam finansējumam muzejā plānots izveidot krājuma glabātavu, izvietot arhīvu un bibliotēku, speciālistu kabinetus, kā arī publisko telpu, kura sadarbībā ar arhitektu biroju “Gaiss” ir ieguvusi pavisam mūsdienīgas un daudzfunkcionālas telpas aprises. Telpā plānots izvietot un publiski eksponēt muzeja bibliotēku, ar kuru varēs iepazīties arī interesenti un pētnieki. Telpa būs pielāgota pasākumu un izglītojošo programmu norisēm, kā arī nelielu izstāžu organizēšanai. Tāpat Latvijas Mākslas akadēmijas telpās būs iespējams organizēt arī plašākas viesmākslinieku un muzeja veidotas izstādes, tādējādi nodrošinot visas muzeja likumā noteiktās funkcijas: muzeja krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēti; sabiedrības izglītošanu, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus. 

Jau iepriekš medijos tika ziņots, ka Latvijas Fotogrāfijas muzejs pārceļas uz pagaidu telpām saistībā ar to, ka līdz šim tas atradās privātīpašumā un nolietotās telpas vairs nebija iespējams atjaunot par valsts finansējumu, tāpat bija beidzies telpu nomas līgums. Šobrīd muzejs uz laiku ir slēgts apmeklētājiem, taču interesentus aicinām iepazīties ar muzeja krājumu digitāli Latvijas Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā.