Latvijas Fotogrāfijas muzejs 2024. gada pavasarī pārcelsies uz pagaidu mājvietu Kronvalda bulvārī 4

Sakarā ar pašreizējās ēkas Mārstaļu ielā 8 nolietojumu un rekonstrukcijas nepieciešamību, Latvijas Fotogrāfijas muzejs no 2024. gada pavasara pārcelsies uz pagaidu telpām Latvijas Mākslas akadēmijas ēkā Kronvalda bulvārī 4. Lai veiksmīgāk īstenotu muzeja krājuma pārvietošanu, vēsturiskā muzeja mītne tiks slēgta šā gada 30. decembrī.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir vienīgā fotogrāfijas medijam veltītā atmiņu institūcija Latvijā. Muzejs ir dibināts 1990. gadā un 1993. gada 18. maijā publikai atvērta pastāvīgā ekspozīcija “Latvijas fotogrāfijas vēsture. 1839-1941”, kura iepazīstina ar Latvijas fotogrāfijas vēstures attīstības posmiem hronoloģiskā secībā. Šogad Fotogrāfijas muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai apritēja trīsdesmit gadi. Kopš muzeja atvēršanas arī ir piedāvāta plaša mainīgo izstāžu programma, kur daudzšķautnaini atspoguļots fotogrāfijas medijs Latvijas un ārzemju autoru darbos, sniedzot priekšstatu par fotogrāfijas vēsturisko attīstību, kā arī laikmetīgo fotogrāfiju.  

Muzejs vairāk nekā trīs dekādes ir mājojis vienā no senākajiem Rīgas apbūves kvartāliem un iekārtots 16. gs. tirgotāju ēkā (tagadējā adrese Mārstaļu iela 8), kas piedzīvojusi atjaunošanu pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Tā kā šī brīža muzeja telpas plānotas un izveidotas 20. gs. beigās – ir nepieciešams modernizēt infrastruktūru krājuma uzglabāšanai un eksponēšanai, kā arī pielāgot publiskās ēkas funkcijas 21. gs. prasībām.

Risinājums konkurētspējīga muzeja darbībai un jaunu telpu nodrošināšanai tika rasts sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA), nonākot pie kopīga lēmuma par LMA pārvaldībā esošā nama Kronvalda bulvāra 4 telpu izmantošanu.  

“Kad pirms diviem gadiem Kultūras ministrija Mākslas akadēmijas vajadzībām atpirka no Latvijas Universitātes ēku Kronvalda bulvārī 4, jau paredzējām, ka tā būs ne tikai mājvieta dažādām akadēmijas nodaļām un starptautisko programmu studiju procesam, bet arī attīstīsies kā daudzpusīga, plašai sabiedrībai pieejama un interesanta kultūrvieta. Nu tajā uz laiku iemājos Latvijas Fotogrāfijas muzejs, paverot abpusēji bagātinošas papildu mijiedarbes iespējas, ko noteikti novērtēs arī kultūras procesos ieinteresētā sabiedrība,”lēmumu komentē Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone. 

Savukārt LMA Prorektore studiju darbā Antra Priede uzsver: “Latvijas Fotogrāfijas muzeja ienākšana Latvijas Mākslas akadēmijas telpās Kronvalda bulvārī 4 iezīmē jaunas sadarbības formas, kas varētu attīstīties dažādos pētniecības virzienos, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanas ekosistēmu. Saredzam ieguvumu abām institūcijām šajā sinerģijā, jo kopradītais radošais un zinātniskais kapitāls tiks nodots studējošajiem, kā arī pavērs iespējas jaunām pētniecības un radošo eksperimentu infrastruktūrām.” 

Nākotnē muzeja komanda turpmākai attīstībai un izaugsmei plāno saturiskas un telpiskas pārmaiņas. Apzinoties fotogrāfijas medija attīstību, kā arī muzeja funkciju pārmaiņas mūsdienu kultūras konkurējošā tirgus piedāvājumā, Latvijas Fotogrāfijas muzejs plāno izstrādāt jaunu ekspozīcijas konceptu un darbības programmu. Uzskatām, ka tas ir svarīgs solis, lai pilnveidotu gan muzeja darbības principus, gan veicinātu interesi par fotogrāfijas vēsturi un pētniecību. Mūsu mērķis ir veidot mijiedarbi starp vēsturisko mantojumu un laikmetīgo fotogrāfiju, kā arī radīt vidi diskusijām par medija nozīmi un attīstības virzieniem. Pagaidu telpās tiks nodrošināta plašāka pieeja muzeja bibliotēkai un krājuma priekšmetu izpētei, kā arī tiks organizēti dažādi publiskie pasākumi un semināru cikli. 

Informējam, ka saistībā ar pārcelšanās procesu no 2023. gada 1. decembra uz laiku nebūs pieejama piekļuve krājumam, kā arī no 2023. gada 30. decembra pašreizējo muzeja ekspozīciju un izstāžu zāles plānots slēgt apmeklētājiem. Aicinām ikvienu interesentu izmantot iespēju iepazīt fotogrāfijas vēsturi un krājuma piedāvājumu, kā arī vēl pēdējoreiz aplūkot muzeja vēsturisko ekspozīciju.

 

Papildu informācija:
Baiba Tetere
LFM vadītāja
baiba.tetere@fotomuzejs.lv
+371 29434935

 

Foto: Didzis Grodzs. Kronvalda bulvāris 4, 2023 

 

Foto: LFM publicitātes foto. Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgā ekspozīcija, 2023