Muzeja ekspozīcijas pārmaiņas

Kā primārā un pašsaprotamākā funkcija fotogrāfijām ir fotoattēla aplūkošana un vizuālās informācijas lasīšana. Latvijas Fotogrāfijas muzejam ir svarīga krājuma pieejamība. Pastāvīgajā ekspozīcijā piedāvājam skatīt unikālu fotogrāfisko attēlu oriģinālus, vēstot par Latvijas fotogrāfijas sākumu no 19.gs. vidus līdz 20.gs. Savukārt, bez muzeja krājuma pieejamības, ļoti svarīga muzeja misija ir rūpēties par priekšmetu saglabāšanu. Kultūras mantojuma kontekstā, fotogrāfijas ir īpaši trausli priekšmeti, kas pakļauti vides un mehāniskiem bojājumiem. No saglabāšanas viedokļa, sevišķi saudzējamas ir pirmās un senākās fototehnikas – dagerotipi, ambrotipi un ferotipi, kas veidoti 19.gs. vidū. Kā negatīvi vides ietekmes faktori būtu jāmin gaisma, kas paātrina fotoattēla izbalēšanu, un arī gaisa piesārņojums, kas veicina sudraba slāņa oksidēšanos, ietekmējot attēla kvalitāti. Lai sekotu pasaules labākajām praksēm fotogrāfijas konservācijā jeb saglabāšanā, mūsu vēsturiskā ekspozīcija piedzīvo pārmaiņas. Lai arī ekspozīcijas vitrīnās tiek nodrošināts maksimāli saudzīgs klimats un vide, izstādītas fotogrāfijas ir pakļautas gaismas un atmosfēras ietekmei. Piemēram, pēc konservācijas standartiem dagerotipus iesakāms izstādīt tikai 3 – 4 mēnešus.  Muzeja esošās ekspozīcijas vitrīnas ar dagerotipiem, ambrotipiem, ferotipiem tiek nomainītas ar citiem eksponātiem.

Pirms muzeja vērtības dosies pelnītā un drošā atpūtā krājuma telpās, atsevišķi muzeja krājuma dagerotipi, ambrotipi un ferotipi ceļos uz izstādi “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi, ferotipi Latvijā” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Izstādi veido RVKM fotogrāfijas krājuma glabātāja Lauma Lanceniece sadarbībā ar RVKM fotomateriālu restauratoru Kristapu Latvi, pievēršoties un aktualizējot fotogrāfijas senāko mantojumu Latvijā, tā tehnisko specifiku un vērš uzmanību uz šī trauslā kultūras mantojuma konservācijas problēmām. Lauma Lanceniece vairāku gadu garumā ir apzinājusi un pētījusi agrīnos fotogrāfiskos attēlus Latvijas atmiņu institūcijās, kopā ar Kristapu Latvi veikuši izvērtējumu par katra priekšmeta stāvokli. Lauma Lanceniece par izstādi, kuru plāno atvērt š.g. nogalē:  “Nepielūdzama ir materiāla daba – sudrabs oksidējas, stikls plīst, dzelzs rūsē, agri vai vēlu paņemot līdzi reiz nofiksēto saturu. Izstāde ir veltījums mūsu atmiņas trauslumam, skaistajai, bet neuzvaramajai cīņai ar laiku un gaistošajai vēsturei, kam lemts sabirzt līdz ar šo cilvēku dvēselēm.”

Vairāk informācijas par izstādi “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi, ferotipi Latvijā” vari uzzināt šeit: https://www.rigamuz.lv/rvkm/izstades_/izstades_muzeja/trauslas-atminas-dagerotipi-ambrotipi-un-ferotipi-latvija/

Foto: Dagerotipa saudzīga un rūpīga demontāža. Barona Eigena Gotharda Ungerna fon Šternberga (1811-1902) portrets, 1850. gads. Autors – nezināms, Tartu.