Dzelzs vīri. Koka kuģi: Veltījums Ainažu jūrskolai.

Sastādītāja un teksta autore I. Erdmane. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Ainažu jūrskolas muzejs, 2008. – 383 lpp: il. Latv. val, kopsavilkumi angļu, krievu val.
Grāmatā apkopoti pētījumi par Ainažu jūrskolas vēsturi, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, sniegti apraksti par Ainažu jūrskolas skolotājiem un absolventiem, par jūrnieku ticējumiem un paražām, kā arī dots ieskats Ainažu jūrskolas muzeja tapšanā un darbībā.
Pielikumā: Ainažu jūrskolu beigušo kapteiņu un stūrmaņu saraksts, tekstā minēto kuģu vārdi, jūrniecības leksikas skaidrojumi.