Ilona Audere. Arnolds Vilbergs

Monogrāfija / Teksta autore un redaktore I. Audere – Rīga: Mencendorfa nams sadarbībā ar izdevniecību ”Sava grāmata”, 2018. – 159 lpp. : il., latv., angļu val.

Grāmata veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas izveidotājam Arnoldam Vilbergam, sniedzot ieskatu viņa biogrāfijā un radošajā veikumā.