Rakstu krājums. Augusts Mencendorfs(1821-1901) un viņa laiks

Rakstu krājums / Sast. I. Audere – Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla ”Latvijas Vēsture” fonds, 2003. – 155 lpp. : il., latv. val.

Grāmatā iekļauti Augusta Mencendorfa 80 gadu jubilejai veltītās konferences materiāli, sniedzot ieskatu 19. gs. beigu-20. gs. pirmās trešdaļas kultūras norisēs – aplūkojot gan Mencendorfu dzimtas vēsturi, gan tālaika vācu teātra, arhitektūras, glezniecības, lietišķās mākslas, mūzikas, muzeju un vācu skolu aktivitātes.