Ilona Audere. Mencendorfa nams Rīgā

Monogrāfija / Teksta autore I. Audere – Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla ”Latvijas Vēsture” fonds, 2002. – 230 lpp. : il., latv., krievu, angļu, vācu val.

Grāmata veltīta Mencendorfa nama ēkas 300 gadu jubilejai, tajā apkopoti autores pētījumi par ēkas arhitektūru, restaurāciju, nama funkcijām un īpašniekiem dažādos laika periodos.

<img class=”aligncenter wp-image-1076″ src=”http://www.rigamuz.lv/mn/wp-content/uploads/2020/02/Mencendorfa-nams-scaled.jpg” alt=”” width=”453″ height=”553″ />