Rakstu krājums. Gadsimtu sadzīves kultūras tradīcijas Rīgā.

Rakstu krājums / Sast. I. Audere – Rīga: Mencendorfa nams sadarbībā ar  izdevniecība ”Vārti”, 1999. – 43 lpp. : il., latv. val.

Konferences materiāli- raksti par sadzīves kultūras tradīcijām senākā vēsturē, popularizējot Latvijas muzeju kolekcijas.