Arnoldam Vilbergam 90!

Latvijas Mākslas akadēmijas stikla dizaina nozares iedibinātājs, dizainers, bijušais LMA profesors un Stikla mākslas nodaļas vadītājs Arnolds Vilbergs 

( 02.01.1934 – 28.12.2019) ir devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā.

Kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem Latvijas dizaina vēsturē nozīmīgs ir Arnolda Vilberga vārds. Ar savam laikam novatorisku saturisko un, it īpaši, tehnisko risinājumu,tie veido mūsu zemes dizaina zelta fondu.  Zudušā mantojuma klāstā ierindojami spilgti mākslinieka radītie telpu apgaismes un dekoratīvie objekti kādreizējos sabiedrībā populāros restorānos, kafejnīcās un ēdnīcās gan Latvijā, gan citur toreizējā PSRS. Dizaina pērles radītas kultūras iestādēm, atpūtas namiem, viesnīcām, veikaliem. Arnolds Vilbergs aktīvi iesaistījies arī sadzīves lietu rūpnieciskā dizaina izstrādāšanā, neskaitāmi ir mākslinieka izstrādātie un realizētie dizaina priekšlikumi stikla trauku ražošanā toreiz vēl plaukstošās Latvijas stikla rūpnīcās – Līvānos un Rīgā. Guvis labu izglītību studijās Latvijā un Čehijā, Arnolds Vilbergs ierosināja stikla dizaina nodaļas izveidi 1963.gadā Latvijas Mākslas akadēmijā, pats kļūdams par jaunās stikla mākslinieku paaudzes skolotāju. Paralēli lielajiem sabiedriskajiem un rūpnieciskā dizaina projektiem tapuši daudzveidīgās tehnikās darināti augstvērtīgi mākslas darbi, no kuriem liela daļa rādīti ikgadējās mākslas izstādēs un vēlāk nokļuvuši Latvijas muzeju krājumos. A. Vilbergs dāsni savus darbus dāvājis muzeju kolekcijām, veidojot bāzi Latvijas stikla dizaina vēstures liecību saglabāšanai un izpētei.

Mākslinieka pēdējo gadu desmitu īpašā interešu lokā bija filozofisku, visuma izziņas un tautas gara mantu apzināšanas tēmas, to atveide uz stikla platēm, virtuozos dimanta griezumos, matējumos, gleznojumos un citās apstrādes tehnikās demonstrējot savas mākslinieciskās domas plašumu un dziļumu.

Šajā izstādē aplūkojami mākslinieka dāvinājumi Mencendorfa namam.