2003.gads Augusts Mencendorfs(1821-1901) un viņa laiks

Rakstu krājums/ Sast. I.Audere- Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla Latvijas Vēsture fonds, 2003.- 155 lpp.:il.Latv.val.

Grāmatā iekļauti Augusta Mencendorfa 80 gadu jubilejai veltītās konferences materiāli, sniedzot ieskatu 19.gs.beigu-20.gs. pirmās trešdaļas kultūras norisēs – aplūkojot gan Mencendorfu dzimtas vēsturi, gan tālaika vācu teātra, arhitektūras, glezniecības, lietišķās mākslas, mūzikas, muzeju un vācu skolu aktivitātes.