1999.gads Gadsimtu sadzīves kultūras tradīcijas Rīgā.

Rakstu krājums/Sast. I.Audere.-Rīga:Mencendorfa nams sadarbībā ar  izdevniecība Vārti, 1999.-43 lpp.: il. Latv.val.

Konferences materiāli- raksti par sadzīves kultūras tradīcijām senākā vēsturē, popularizējot Latvijas muzeju kolekcijas.