Ainažnieki – Ainažu jūrskolnieki

Izstāde sniedz iespēju ielūkoties senajos Ainažos un to darbīgajā dzīves ritmā.

Pateicoties sekmīgai jūrskolas darbībai, buru kuģu būvei un to veiksmīgajiem reisiem, Ainažu miests strauji uzplauka. Radās jaunas darba vietas – kalēju smēdes, virvju vijēju un namdaru darbnīcas u.c. Sākās ostas un dzelzceļa būves darbi. Ainažu kuģinieku pārvestais “zelts” ļāva viņiem būvēt ne tikai jaunus kuģus, bet arī lepnus namus. Īpaši rosīgas bija Veides un Miķelsonu dzimtas. Iedvesmojošs ir stāsts par kalpa zēnu Jāni Asaru, kurš ar savu uzņēmību un neatlaidību kļuva par vienu no ievērojamajiem tālbraucējiem kapteiņiem un kuģīpašniekiem visā Vidzemes piekrastē. 

 

Ainaži residents – students of Ainaži Naval School

The exhibition provides an insight in the historical Ainaži and its bustling rhythm of life.

Thanks to the successful operation of the naval school, the construction of sailing ships and their successful voyages, Ainaži town flourished rapidly. New jobs were created – blacksmith’s forges, workshops of rope-makers and carpenters, etc. Port and railway construction was launched. The “gold” that the Ainaži sailors brought home allowed them to build not only new ships, but also fine houses. The families of Veide and Miķelsons were especially industrious. The story of the servant boy Jānis Asars, whose enterprising spirit and perseverance made him one of the prominent sea captains and shipowners on the entire Vidzeme coast, is inspiring.