KRĀJUMA IZMANTOŠANA

Aizpildot iesniegumu un iepriekš piesakoties, krājumu iespējams apmeklēt trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00.

Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.

USE OF STOCK

By filling in the application form and applying in advance, the stock can be viewed on Wednesdays, Thursdays and Fridays from 11 a.m. to 4 p.m.

Booking and additional information:

phone, e-mail

Application form for the use of the stock

Prices

(+371) 64043349
ainazumuzejs@apollo.lv

Iesnieguma par krājuma izmantošanu veidlapa

Skatīt

Cenas:

Skatīt

Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs: