Rīgas un apkārtnes plāns, mērogi 1:100 000 un 1:5000, pielikums grāmatai Rīga kā Latvijas galvaspilsēta, 1932. g.