Kontakti:

Direkcija
Tālrunis: 67211358
E-pasts: direkt@rigamuz.lv
Fax: 67210226  

Direktore            
Klāra Radziņa
Tālrunis: 67211358
E-pasts: direkt@rigamuz.lv  

Direktora vietniece zinātniskajā darbā
Ilona Celmiņa
Tālrunis: 67356702
E-pasts: celmina@rigamuz.lv   
 
Saimnieciski tehniskā departamenta vadītāja
Agrita Auziņa
Tālrunis: 67224357
E-pasts: auzina@rigamuz.lv   

Galvenā grāmatvede
Ārija Kukle
Tālrunis: 67356705
E-pasts: kukle@rigamuz.lv  

Personāldaļas vadītāja
Zaiga Goldiņa
Tālrunis: 67356707
E-pasts: goldina@rigamuz.lv   

Krājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Gailiša
Tālrunis: 67356650
E-pasts: gailisa@rigamuz.lv   
 
Arheoloģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Reinfelde
Tālrunis: 67356661
E-pasts: reinfeld@rigamuz.lv
 
Numismātikas un dārgmetāla nodaļa
Nodaļas vadītāja Inita Dzelme
Tālrunis: 67356671
E-pasts: dzelme@rigamuz.lv   

Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļa
Nodaļas vadītāja Ingrīda Miklāva
Tālrunis: 67356685
E-pasts: miklava@rigamuz.lv   
 
Latvijas kuģniecības vēstures nodaļa
Nodaļas vadītājs Andris Cekuls
Tālrunis: 67356667
E-pasts: cekuls@rigamuz.lv  

Komunikācijas darba nodaļa
Nodaļas vadītāja v.i. Irēna Strēle
Tālrunis: 67356676
E-pasts: strele@rigamuz.lv
E-pasts: ekskurs@rigamuz.lv    

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Lukašēviča
Tālrunis: 67356680
E-pasts: lukasevica@rigamuz.lv  

Restaurācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Ramona Tālberga
Tālrunis: 67356686
E-pasts: ramona@rigamuz.lv  

Zinātniskā bibliotēka un muzeja arhīvs
Vadītāja Daina Cingele
Tālrunis: 67356710
E-pasts: cingele@rigamuz.lv  

Saimniecības pārzine
Daira Eglīte
Tālrunis: 67356721
Mob.t.: 26142538
E-pasts: komendanti@rigamuz.lv

Datu aizsardzības speciālists
Māris Ruķers
Tālrunis: 67291372
E-pasts: datuaizsardziba@e-risinajumi.lv

Fotolaboratorija
Fotogrāfe Astrīda Meirāne
Fotogrāfs Mārtiņš Lablaiks
Tālrunis: 67356711

Administrācijas un nodaļu vadītāju apmeklētāju pieņemšanas laiks: T. 9.00 - 12.00