Sudraba kabinetā eksponēti ap 300 vērtīgākie muzeja dārgmetālu kolekcijas priekšmeti, lielākoties izcili lietišķās mākslas meistardarbi.

Kolekcijas retākā un vērtīgākā daļa ir Rīgas zeltkaļu cunftes meistaru 17.–20. gs. izstrādājumi. To vidū īpašu grupu veido Rīgas cunftēm piederošie priekšmeti, t.sk. rituālie apsveikuma (Willkomm) pokāli – visgreznākais un nozīmīgākais katras cunftes priekšmets. Rīgas meistaru sakrālo sudrabu pārstāv krucifiksi, Sv. Vakarēdiena kausi, oblātu kārbas un ziedojumu trauki. Konusveida dzeramie kausi – „krievcepures” – nosaukumā saglabājuši sava laika rīdzinieku izbrīnu par krievu tirgotāju galvassegām. Kabinetā eksponēts arī Rīgas meistaru darinātais galda sudrabs, kas sadzīvē īpaši lietots kopš 18. gs.

19. gs. ārzemju izstrādājumi piederējuši dažādām organizācijām vai izcilām personībām un saistāmi ar sabiedriskiem notikumiem Rīgā. Sudraba kabinetā apskatāmi arī Latvijas Republikas laikā (1918–1940) tapušie Latvijas sudrabkaļu darbi.