Jūras vilki: sarakstē un atmiņās

Sastādītāja un teksta autore I. Erdmane. – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Ainažu jūrskolas muzejs, 2002. – 136 lpp.: il. Latv. val.

Grāmatā apkopotas Ainažu jūrskolas absolventu, tālbraucēju kapteiņu vēstules, Ainažu jūrskolas absolventu bērnu un mazbērnu atmiņas par viņiem, īss kopsavilkums par Ainažu jūrskolas muzeju un muzeja labvēļu vēlējumi.